عمومی

هواکش صنعتی مکنده موتوژن سانتریفیوژ تک فاز و سه فاز

در هواکش های صنعتی مکنده موتوژن سانترفیوژ ، روش تخلیه و تصفیه هوا در فن های  سانتریفیوژ در راستای عمود بر محور گردش پروانه هستند که عمده ترین مصرف این فن ها در سیستم های کانالی با فشار بالا نیز همراه است و عملکرد این فن های سانتریفیوژ بدین شکل است که هوای وارد گشته به طور موازی نیز با محور گردش پروانه به فن سانتریفیوژ وارد شده که با حرکت دورانی به سمت پروانه ها، حرکت انرژی جنبشی نیز با هوا و جریان آن ادغام گردیده و با کم شدن حرکت نیز شدت جریان هوا پیش از وارد شدن به مسیر تخلیه فشار استاتیکی بالا می رود. هواکش های صنعتی سانتریفیوژ دارای دو مدل تک فاز و سه فاز میباشد که هر یک از این هواکش ها نیز دارای ویژگی های خاص خود میباشد.

بایستی بدانید که عمده ترین مصرف فن های دمنده و مکنده سانتریفیوژ در خصوص محیط هایی میباشد که  هوایی آلوده همراه با ناخالصی دارند و نیز محیط هایی که دمایی بالا دارندو برای استفاده در چنین محیط هایی کاربرد فراوانی داشته و از  سایر خصوصیات ویژه فن های سانتریفیوژ این میباشد که فن های دمنده و مکنده سانتریفیوژ دارای قدرت بالایی بمنظور مقابله با افت فشار زیاد استاتیک در پکیج ها و سیستم های کانال کشی شده است.

فن های دمنده و مکنده سانتریفیوژ جهت به حرکت درآوردن گاز ها، هوا و بخارات در سیستم های تهویه و همچنین قدرت مقابله با افت فشارهای مورد نظر در سیستم ها حائز اهمیت میباشد که از بهترین فن های صنعتی در بازار است که تحت عناوینی از جمله بلوئر و گریز از مرکز نیز میتوان از ان نام برد که دارای کاربردهای متداول فن سانتریفیوژ یا گریز از مرکز میباشند که دارای طیف وسیعی میباشد.

هواکش های صنعتی در یک وجه مشترک میباشند علی الخصوص در حوزه مشکلات تمامی هواکش های صنعتی دارای یک مشکل برجسته هستند، که مشکل مشترک این هواکش ها در حقیقت الودگی صوتی بسیار زیاد این هواکش ها است و نیز گاهی این آزار و اذیت به قدری زیاد میشود که خارج از حوصله و تحمل فرد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *