عمومی

*تشریح اجزای کلی یک منبع تغذیه و عملکرد آنها-تجهیزات اندازه گیری

طریقه کاربرد و عملکرد مدارهای منبع تغذیه در عین سادگی بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که ولتاژ متناوب ورودی نخست به فیلتر خط (Line filter )وارد می گردد و این بخش برای منبع تغذیه سوئیچینگ الزامی می باشد به این دلیل که مانع از ورود و خروج نویزها به مدار منبع تغذیه و از آن به شبکه می گردد که منجر به یک طرفه شدن ولتاژ با کمک یکسو کننده ها میشود و به دلیل آنکه ولتاژ ایجاد شده به ولتاژ DC نزدیکتر گرددبه کمک یک خازن فیلتر می گردد و ولتاژی که یک طرفه شده نیز روی ترانس وسوئیچ قدرت مستقر می گردد.روشن شدن سوئیچ منبع تغذیه به کمک یک PWM DRIVER است و خروجی این درایور هم یک پالس مربعی با فرکانسی که قابلیت تعیین را دارد متغییر است.این قسمت اغلب یک آی سی می باشد که از طرف قسمتی از ولتاژ یکسو شده ورودی تغذیه می گردد.با روشن شدن سوئیچ اولیه اتصال ترانس به ولتاژ نیز حاصل گشته و این ولتاژ منجر به القاء شدن ولتاژ از ولتاژ اولیه به ثانویه میشود و نیز ولتاژی متناسب با عرض پالس PWM که موقع روشن شدن سوئیچ را مشخص می نماید و نیز نسبت تبدیل ترنسفورماتور و هم فرکانس با موج PWM در ثانویه تولید می گردد.این ولتاژ تا حدودی مربعی شکل بوده که از سوی دیودهای سریع (fast ) یک طرفه می گردند و بعد از فیلتر شدن به کمک سلف و خازن به خروجی منتقل می شوند.اغلب از ولتاژ خروجی یک نمونه با ولتاژ مرجع طراحی کرده و میسازند که در آی سی PWM Driver از سوی مدارات موجود در آن قیاس می گردد و عرض پالس PWM را معین می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *