عمومی

سینی کابل چیست و چه متعلقاتی نیز دارد

سينی های کابل  بمنظور محافظت کردن از سيستم عبوري كابلها و همچنین برای منظم نمودن كابل و نیز مانع شدن از تماس كابل ها با هم دارای کاربرد است. سينی كابل در دو شکل متفاوت از جمله گالوانيزه فابريک و سيني كابل گالوانيزه گرم آبكاری شده نیز تولید و روانه بازار میگردد.سينی كابل متعلقات و لوازم جانبی ای را مثل  رابط يا جوينت دارد كه شامل رابط از كف سيني كابل و رابط از بغل سيني كابل میشود.

از سایر متعلقات سيني كابل میتوان به زانو افقی سيني كابل اشاره کرد كه هنگام انحراف مسير به چپ و راست بازواياي گوناگون كه اغلب ٩٠درجه و٤٥ درجه  از زانو افقی سيني كابل نیز استفاده میشود. از دیگر انواع سينی كابل زانويی غير هم سطح سيني كابل و يا زانويی رايزری سينی كابل است که بمنظور جابجایی كابل ها و سيني كابل از يک سطح عمودی به سطح ديگر این نوع سینی کابل نیز دارای کاربرد میباشد.

همانطور که بیان کردیم متعلقات سيني كابل تبديل به چپ سيني كابل تبديل به راست سيني كابل تبديل مستقيم سيني كابل وَيا كاهنده سيني كابل درعرض هستند، تبديل سيني كابل وَيا كاهنده سيني كابل موقعی کاربرد دارد كه قصد داشته باشیم از تعداد كابلها بکاهیم و نیز به عرض كمتري از سيني كابل نیاز داشته باشیم که براي کاستن عرض سيني كابل و نیز نردبان كابل از تبديل سيني كابل استفاده میشود ويا از كاهنده سيني كابل نیز استفاده میگردد.

از متعلقات دیگر سيني كابل نیز سه راهي سيني كابل و يا چهارراه سيني كابل است  كه در  قسمت هایی كه كابلها بايستی نیز تقسیم بندی گردند و نیز در راه و مسیرديگري به راه خود ادامه داده که در این صورت از سه راهي سيني كابل و نیز چهارراه سيني كابل استفاده میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *