عمومی

انواع سطح مقطع کابل برق موجود در بازار

  • کابل برق چیست؟
  • اجرای تشکیل دهنده کابل برق؟
  • سطح مقطع کابل برق به چه عواملی بستگی دارد؟
  • انواع گوناگون کابل ها بر اساس سطح مقطع؟

ساختمان کابل

کابل ها طبق نوع کاربرد و استفاده ای که از آنها می شود دارای انواع گوناگونی می باشند و به اشکال متفاوتی در بازار موجود هستند. ساختار و قسمت های سازنده کابل های مخابراتی به طور کامل با کابل های استفاده شده در صنعت برق فشار قوی و ضعیف متفاوت می باشند ولی در حالت کلی کابل ها همیشه از دو بخش اصلی هادی و عایق ایجاد شده اند. اختلاف کابل ها به دلیل نوع کارایی آنها می باشد. به عبارت دیگر نوع کاربرد کابل ها سبب می گردد که جنس، شکل، سطح مقطع و تعداد هادی ها و عایق ها باهم متفاوت گردد و همین تفاوتها سبب می شود کابل ها به گروه های گوناگون دسته بندی شوند.

انواع كابلها

اندازه سيمها و كابلها بر اساس سطح مقطع دسته بندی شده و مطابق جدول زير می باشد:

0.5 – 0.75 – 1 – 1.5 – 2.5 – 4 – 6- 10- 16- 25- 35- 50- 70- 95- 120- 150- 185- 240- 300- 400- 500

به منظور تعیین کردن يک كابل يا سيم اول تعداد رشته و بعد سطح مقطع سيم از هاديها را بیان می نمایند. برای مثال كابل 4*2 كه به معنی این است که یک کابل تشکیل شده از دو رشته هادی به سطح مقطع 4. در كابلهای چند رشته و اندازه بالای 16، سيمهای فاز و نول مقاطع گوناگونی دارند. در بیشتر كابلها سيم نول به میزان دو مرتبه از سيم فاز كمتر می باشد ولی در كابلهايی با سطح مقطع زیاد اين تفاوت تا سه هم ميرسد. اندازه كابلها با هادی چند رشته به صورت زير است.

1.5*4 – 2.5*4 – 4*4 – 6*4 – 10*4 – 16*4 – 10+25*3 – 16+35*3 – 25+50*3 – 70+120*3 – 70+150*3 – 95+180*3 – 120+240*3

محاسبه سطح مقطع کابل

  • سطح مقطع لازم در سيم و كابل بر اساس موارد زیر مشخص می گردد:
  • شدت جريان مجاز سيم و يا كابل
  • افت ولتاژ مجاز (با توجه به مصرف كننده باهم تفاوت دارد)
  • شرايط محيطی سيم و كابل (دمای مکان محل نصب سيم و كابل و همجواری سيم و كابل ها)
  • طول سيم يا كابل لازم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *