کابل برق ، لیست قیمت ، 1/5*2 ، 2/5*2 ، 4*2 ، 4 رشته ، البرز ، خراسان ،سیمیا ،مغان ،فروش انواع سایزها

ساختمان كابل ها:

هر نوع هادي را که بتواند جريان برق را از خود رد کند و به وسیله موادي از محيط نواحی خود عايق شده باشد را كابل مينامند . اصلی ترین و پر کاربرد ترین عايقي كه در ساختمان كابلها استفاده می شود بدین شرح می باشند: P.V.C(پلي وي نيل كلرايد) كه تحت عنوان پرتو دور يا پلاستيك می باشد.

P.V.C عايقي غير قابل اشتعال می باشد و اين خصوصیت مثبتی در كابلها به شمار می آید  از انعطاف پذيري بالایی برخوردار است و فقط ایراد ان اين است كه در درجه حرارت تقریبا صفر و زير صفر از ان نمی شود براي پروسه كابل كشي مورد استفاده قرارداد مواردي همچون ارزاني توليد گسترده و سهولت ساخت سبب گشته كه بالغ بر 90 در صد كابلهاي فشار ضعيف از اين عايق تهیه شوند. نوعي عايق ديگر تحت عنوان PET(پلي اتيلن) براي كابلها مورد استفاده قرار می گیرد كه آتش زا بوده و در فضاهای اختصاصي استفاده می شود . در برخی از كابلها از عايق لاستيكي به کار گرفته شده که چندان پرکاربرد نیست.

هادیها :

جنس هاديها از مس و يا الومينيوم است. چنانچه تمایل داشته باشیم از كابلي با هادي الومينيوم براي كابل كشي هوايي به کار گیریم بايستی يك رشته آن از جنس فولاد باشد . براي سهولت در شناخت كابلها از حروفي استفاده ميشود كه روي كابلها درج شده است  که برخي از اين حرف طبق استاندارد المانV.D.E عبارتند از:

N (كابل با هادي مسي)

NR (كابل با هادي الومينيوم)

Y ( عايق پرتو دور )

H ( ورق متاليزه )

T (سيم تحمل كننده در كابل كشي هوايي)

R (حفاظت فولادي نواري شكل)

Y (روكش كمربندي پرتو دور)

R (هادي دايره اي)

E (هادي يك رشته و دايره اي)

M (هادي چند رشته)

S (هادي بشكل مثلث)

مثال :

روي كابلي درج گشته است Nyyre--0.6/1kv این عبارت به چه معناست؟

N هادي از جنس مس

Y روكش هادي از جنس P.V.C

Y روكش كمربندي از جنس P.V.C

R هادي بشكل دايره ميباشد.(سطح مقطع كابل)

E هادي يك رشته و مفتولي ميباشد.

و بیشترین ولتاژ مجاز میان فاز و نول 600 ولت و بیشترین ولتاژ مجاز میان دو فاز حداكثر 1000 ولت است.

شناسائي كابل ها:

اندازه سيم ها و كابلها طبق سطح مقطع دسته بندی شده و بدین شرح می باشد:

0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400-500

براي مشخص نمودن يك كابل يا سيم ابتدا تعداد رشته و سپس سطح مقطع سيم از هاديها را ذكر ميكنند مانند كابل 4*2 كه يعني كابلي كه دو رشته هادي به سطح مقطع 4 دارد . در كابلها چند رشته و از سايز 16 به بالا سيمهاي فاز و نول داراي مقاطع مختلفند در اكثر كابلها سيم نول به اندازه دو مرتبه از سيم فاز كمتر است اما در كابلهاي با سطح مقطع بالا اين اختلاف تا سه هم ميرسد سايز كابلها با هادي چند رشته به شرح زير ميباشد.

1.5*4 2.5*4 4*4 6*4 10*4 16*4 10+25*3 16+35*3 25+50*3 70+120*3 70+150*3 95+180*3 120+240*3

مثال : كابل 10+25*3 چه نوع كابلي است؟

اين كابل دارای سه هادي با سطح مقطع 25 ميليمتر مربع براي فازهاي اصلي و يك هادي با سطح مقطع 10 ميليمتر مربع براي نول می باشد.

كابلهاي روغني:

در برخی از كابلها که از عايق هادي كاغذ هستند اول ذرات بخار و هواي درون  كاغذ را می گیرند و به آن روغن كه عايق مناسبی است می مالند. قطر كاغذها خیلی كم است و دور هر هادي چند بار پيچيده ميشود که به آن ها كاغذ اشباع شده گفته می شود.

بر روي نوار روغني يك كاغذ متاليزه از جنس الومينيم پیچیده می شود كه موظف است اندازه مغناطيسي اطراف هر هادي را محدود سازد  و از نقش ان روي ميدان مغناطيسي فاز ديگر کم کند . استفاده كابلهاي روغني اغلب  در فشار متوسط به کار گرفته ميشود و به دلیل هزینه بالای كابل و نیز مفصل و سر كابل در فشار ضعيف خیلی کم استفاده ميشود .احتمال دارد بجاي يك غلاف سربي از سه غلاف كه به دور هر فاز پيچيده شدهبه کار برند  در اين چنین شرایطی به ان كابل روغني سه غلافه ميگويند.

جستجوی محصولات

محصولات