کابل برق ، لیست قیمت ، 1/5*2 ، 2/5*2 ، 4*2 ، 4 رشته ، البرز ، خراسان ،سیمیا ،مغان ،فروش انواع سایزها

برای برق رسانی به نقاط مختلف از سیم و کابل استفاده می شود که در ساختمان آنها از مس و آلومینیوم برای حمل جریان برق و از P.V.C به عنوان عایق استفاده می شود.

گاها دو اصطلاح سیم و کابل را یکی در نظر گرفته و به جای هم به کار می برند در حالیکه اینگونه نیست.در واقع سیم ها جز کابل ها هستند و دامنه بسیار وسیعی دارند.

سیم از یک یا چند رشته باریک مسی تشکیل شده که درون یک پوشش پلاستیکی پیچیده شده است.

یک کابل از دو یا چند سیم عایق شده که در یک غلاف قرار دارند،تشکیل شده است. بطور کلی کابل ساختار پیچیده تری دارند.

کابل ها با توجه به ساختاری که دارند و مقاومت آنها در برابر انواع آسیب های محیطی می توانند با عبور از دیوار، هوا، زمین و... انرژی الکتریکی را به مکان های مورد نظر منتقل کند.

هادی ها:

جنس هادی ها از مس یا آلومینیوم است.برای سهولت در شناخت کابل ها از حروفی استفاده می شود که روی کابلها ذکر درج شده است که برخی از این حروف طبق استاندارد آلمان V.D.E عبارت اند از:

N(کابل با هادی مسی)

NR(کابل با هادی آلومینیوم)

Y(عایق پرتو نور)

H(متالیزه)

T( سیم تحمل کننده در کابل کشی هوایی)

R(حفاظت فولادی نواری شکل)

Y(روکش کمربندی پرتو دور)

R(هادی دایره ای)

E(هادی یک رشته ای و دایره ای)

M(هادی چند رشته)

S(هادی به شکل مثلث)

A(غلاف خارجی دوبل)

F(کابل مسلح با سیم تخت)

J(کابل دارای روکش P.V.Cزرد با خط سبز)(سیم ارت)

مثال:

روی کابلی درج شده استNyyre-.6.1kvاین عبارت به چه معناست؟

Nجنس هادی از مس

Yروکش هادی از جنس P.V.C

Yروکش کمربندی از جنس P.V.C

rهادی به شکل دایره می باشد(سطح مقطع کابل)

eهادی یک رشته و مفتولی می باشد.

وبیشترین ولتاژ مجاز میان فاز و نول 600ولت و بیشترین مجاز میان دوفاز حداکثر 1000ولت است.

 

شناسایی کابل ها:

اندازه سیم ها و کابلها طبق سطح مقطع دسته بندی شده و بدین شرح می باشد:

5.، 75.، 1، 1.5، 2.5، 4، 6، 16، 25، 35، 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300، 400، 500

برای مشخص شدن یک کابل یا سیم ابتدا تعداد رشته سپس سطح مقطع سیم از هادیها را ذکر می کنند مانند 2*4 که یعنی کابلی دو رشته هادی به سطح مقطع4دارد. در کابلها چند رشته و از سایز 16 به بالاسیم های فاز و نول دارای مقاطع مختلفند. در اکثرکابلها سیم نول به اندازه دو مرتبه از سیم فاز کمتر است اما در کابلهای با سطح مقطع بالا این اختلاف تا سه هم می رسد سایز کابلها با هادی چند رشته به شرح زیر می باشد:

4*1.5، 4*2.5، 4*4، 4*16،و...

مثال: کابل 3*25چه نوع کابلی است؟

این کابل دارای 3 هادی با سطح مقطع 25 است.

جستجوی محصولات

محصولات