لیست قیمت ، کابل آیفون ، تلفن ، کابل شبکه ، سیم زوجی ، 2 زوج ، 4 زوج ، 8 زوج ، 10 زوج ، بلدن ، کرمان آخرین بروزرسانی قیمت : چهارشنبه 7 آبان 1399

جستجوی محصولات

محصولاتکابل های مخابراتی به علت وسعت ارتباطات تلفنی مدت های زیادیست که در سطح گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و مصرف کنندگان در زندگی روتین خود با این کابل ها و سیم های تلفن با هم دیگر در ارتباط می باشند. هم کاربران تلفن ثابت در خانه ها و هم کاربران داخلی های یک شرکت یا یک سازمان تماما با کابل های مخابراتی به جهت تماس های تلفنی سرو کار دارند. این کابلها از لحاظ سطح مقطع، نوع کاربری، میزان توانایی در برابر نویز در طبقه بندی های گوناگون قرار می گیرند.

رنگ بندی کابل های مخابراتی

کابل های مخابارتی از دو گروه رنگ اصلی و فرعی برخوردار هستند. رنگ های اصلی به ترتیب سفید، قرمز، مشکی، زرد و بنفش هستند و رنگ های فرعی به ترتیب آبی، نارنجی، سبز، قهوه ای و طوسی می باشند. تمام کابل های مخابراتی از ترکیب رنگ های اصلی با رنگ های فرعی ساخته می شوند. بدین شکل که یک رنگ اصلی با 5رنگ فرعی، پنج زوج را می سازد و در آخر از ترکیب رنگ های اصلی و فرعی بیست و پنج زوج به وجود می آید.

Color telecommunication cable

احتمالا این سوال برایتان پیش آمده که  که سیم تلفن با تعداد زوجی بیش از 25 زوج چه طور رنگ بندی شده است. همانگونه که گفتیم تمام سیم ها از همین رنگ ها تولید می شوند بدین شکل که بعد از دسته شدن بیست و پنج زوج اول به  دور آن یک نوار می پیچند که با همین رنگ ها دسته بندی 25زوج اول و دوم و الی آخر معلوم می شود. ترتیب رنگ بندی یک دسته بیستو پنج زوج را در تصویر زیر می توانید ببینید.

    زوج سیزدهممشکی سبز    زوج چهاردهممشکی قهوه ای    زوج پانزدهممشکی طوسی    زوج شانزذهمزرد آبی    زوج هفدهمزرد نارنجی    زوج هجدهمزرد سبز    زوج نوزدهمزرد قهوه ای    زوج بیستمزرد طوسی    زوج بیست و یکمبنفش آبی    زوج بیست و دومبنفش نارنجی    زوج بیست و سومبنفش سبز    زوج بیست و چهارمبنفش قهوه ای    زوج بیست و پنجمبنفش طوسی 

    شماره زوج

رنگ زوج

    زوج اول سفید آبی
    زوج دوم سفید نارنجی
    زوج سوم سفید سبز
    زوج چهارم سفید قهوه ای
    زوج پنجم سفید طوسی
    زوج ششم قرمز آبی
    زوج هفتم قرمز نارنجی
    زوج هشتم قرمز سبز
    زوج نهم قرمز قهوه ای
    زوج دهم قرمز طوسی
    زوج یازدهم مشکی آبی
    زوج دوازدهم مشکی نارنجی
    زوج سیزدهم مشکی سبز
    زوج چهاردهم مشکی قهوه ای
    زوج پانزدهم مشکی طوسی
    زوج شانزذهم زرد آبی
    زوج هفدهم زرد نارنجی
    زوج هجدهم زرد سبز
    زوج نوزدهم زرد قهوه ای
    زوج بیستم زرد طوسی
    زوج بیست و یکم بنفش آبی
    زوج بیست و دوم بنفش نارنجی
    زوج بیست و سوم بنفش سبز
    زوج بیست و چهارم بنفش قهوه ای
    زوج بیست و پنجم بنفش طوسی 


نوع کاربری کابل مخابراتی

کابل های مخابراتی از دو نوع عمده کاربری کابل های هوایی و کابل های زمینی برخوردار هستند. کابل های هوایی از روکش مقاومی برای استحکام  کابل در برابر بارندگی و نور خورشید برخوردار است. این کابل ها دارای رنگ مشکی می باشند و توسط روکش مستحکمی، امکان خمش اندکی دارند و شکننده تر هستند. کابل های زمینی که از رنگ طوسی برخوردارند از لحاظ انعطاف پذیری در موقعیت مناسب تری قرار دارند و در فضای داخلی ساختمان استفاده می شوند و چنانچه به صورت OUTDOOR استفاده شوند اغلب درون لوله استفاده می شوند.

تعداد زوج کابل های مخابراتی

کابل های مخابراتی در تعداد زوج های گوناگون ساخته می شوند. سیم تلفن تک زوج تحت عنوان سیم رانژه می شناسند که اکثرا  برای ارتباط برقرار کردن (بخت زدن) میان پورت های ترمینال های کروز به کار گرفته می شود. سیم تلفن دو زوج در بیشتر مواقع برای ارتباط گوشی های تلفن با پریز تلفن به کار گرفته می شود. تقسیم بندی کابل های مخابراتی از لحاظ تعداد زوج بدین شرح می باشد:

 • کابل دو زوج
 • کابل چهار زوج
 • کابل شش زوج
 • کابل ده زوج
 • کابل پانزده زوج
 • کابل بیست زوج
 • کابل بیست و پنج زوج
 • کابل سی و دو زوج
 • کابل پنجاه زوج
 • کابل صد زوج
 • کابل دویست زوج

اکثرا برای ظرفیت های بیشتر از فیبر نوری به کار گرفته می شود و فیبر نوری در مقصد به دستگاه PNU وصل می شود و خروجی های زوج سیم آنالوگ از دستگاه PNU توزیع می شوند.

سطح مقطع کابل های مخابراتی

کابل های مخابراتی از قطر های گوناگونی در مغزی مسی برخوردار است. قطر مغزی ها بهطور معمول 0.4 میلیمتر، 0.5 میلیمتر و 0.6 میلیمتر هستند که در بازار به صفر چهار، صفر پنج و صفر شش شناخته می شوند.

 

09128923089
با توجه به شیوع ویروس کرونا جهت استعلام و هماهنگی با مدیر فروش تماس بگیرید (ارسال داریم)