قیمت روز سیم و کابل، سیم و کابل آلومینیوم، سه فاز، فشار قوی، لیست قیمت سیم و کابل آلومینیومی

با توجه به قیمت بالای سیم و کابل مسی، سیم و کابل آلومینیومی به عنوان جایگزینی برای آن ها جای خود را در بازار بازکرده اند. البته واضح است که سیم و کابل مسی از سیم و کابل آلومینیومی بهتر است با این حال کابل آلومینیومی هم دارای مزایایی می باشد.

جهت خرید سیم و کابل آلومینیومی لازم است به نکاتی توجه شود:

1- سطح مقطع هادی آلومینیومی، 1.6 برابر بزرگتر از سطح مقطع هادی مسی به ازای طول، مقاومت و افت ولتاژ یکسان است.

2- چگالی آلومینیوم تقریباً 30% مس بوده و درنتیجه آلومینیوم به همین نسبت سبکتر از مس است.

3- سبکتر بودن وزن آلومینیوم موجب کاهش وزن کابل و سهولت در حمل و نقل و جابجایی آن در مقایسه با هادی مسی است.

جدول محاسبه سطح مقطع کابل های مسی و آلومینیومی، نسبت به مسافت و شدت جریان در سیستم سه فاز با ولتاژ اسمی 380 ولت

مس

آلومینیوم

 

مسافت (m)

10

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

سطح مقطع (mm2)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

جریان(A)

1.5

-

27

15

7

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

-

36

25

12

8

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

46

40

20

13

10

8

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

10

58

58

30

20

15

12

10

8

7

6.5

6

5

-

-

-

-

10

16

77

77

50

33

25

20

16

14

12

11

10

8

7

6

5

5

16

25

100

100

80

53

40

32

26

22

20

17

16

13

11

10

8

8

25

50

130

130

125

83

62

50

41

35

31

27

25

20

17

15

13

12

35

70

155

155

155

115

86

69

57

49

43

38

34

28

24

21

18

17

50

95

185

185

185

156

117

93

78

66

58

52

46

38

32

28

25

23

70

120

230

230

230

222

166

133

111

95

83

74

66

55

47

41

36

33

95

150

275

275

275

275

225

180

150

129

112

100

90

75

64

56

50

45

120

185

315

315

315

315

278

222

185

159

139

123

111

92

89

69

67

55

150

240

355

355

355

355

330

264

220

189

165

147

132

110

94

82

73

66

185

300

400

400

400

400

393

314

267

224

196

174

157

131

112

98

87

78

240

400

465

465

465

465

437

349

291

249

218

194

174

145

124

109

97

87

300

500

550

550

550

550

496

397

331

283

248

220

198

165

141

124

110

99

به عنوان مثال: کابل مسی با سطح مقطع 120 میلیمتر مربع با کابل آلومینیومی با سطح مقطع 185 میلیمتر مربع در فاصله 250 متر، قادر به تحمل 222 آمپر می باشد.

جدول مقایسه سطح مقطع کابل با هادی مسی و هادی آلومینیومی با هدایت الکتریکی یکسان

300*1 240*1 185*1 150*1 120*1 95*1 70*1 50*1 35*1 25*1 مسی کابل های معادل تک رشته
500*1 400*1 300*1 240*1 185*1 150*1 120*1 95*1 70*1 50*1 آلومینیومی

 

185+95*3 150+70*3 120+70*3 95+50*3 70+35*3 50+25*3 35+16*3 25+16*3 مسی کابل های معادل سه و نیم رشته
300+150*3 240+120*3 185+95*3 150+70*3 120+70*3 95+50*3 70+35*3 50+25*3 آلومینیومی

جستجوی محصولات

محصولات