لوله فولادی , جعبه تقسیم فلزی ، اتصالات ، لیست قیمت ، لوله برق ، نمره 13 ، 16 ، لولهPVC ، پلی آمید

جستجوی محصولات

در محیط های صنعتی و کارگاهی که احتمال برخورد اجسام خارجی با لوله برق وجود دارد از سیستم لوله برق فلزی, جهت انتقال سیم و کابل استفاده می شود. اتصالات و جعبه تقسیم های فلزی باعث می شود که سیستم برق کشی در برابر اتصالی ایمن شده و از آتش سوزی جلوگیری می شود.

لوله برق فلزی به وسیله بست نگهدارنده به دیوار متصل شده و توسط زانویی فلزی و بوش به حرکت زاویه دار خود در نصب ادامه میدهد. لوله فولادی برق دارای سایزهای گوناگون از جمله, لوله برق نمره 13, 16 و غیره می باشد.