تابلو برق، کنتوری، روکار و توکار، سه فاز، تابلو برق صنعتی، سلولی، ایستاده، طراحی، ساخت، لیست قیمت

جستجوی محصولات

تابلو برق صنعتی : تابلو برق ، جعبه ای برای سیم کشی تجهیزات الکتریکی و نصب لوازم نمایشگر ولتاژ ، جریان ، فرکانس و توان مصرفی می باشد.تابلو برق انواع مختلفی دارد ، مانند تابلوی تقسیم  واحد ،تابلوی عمومی و تابلوی کنتوری که در بازار ،تابلوی کنتوری نسبت به سایر تابلو های برق کارایی زیادی دارد. تابلوی کنتوری ، به تابلویی گفته می شود که در ورودی ساختمان ها قرار گرفته و برق تمامی واحد ها را تامین می کند. از دیگر مزایای تابلو برق میتوان جلوگیری کردن شوک الکتریکی به تجهیزات برقی را نام برد. ساخت این نوع تابلوها به گونه ای طراحی شده اند که می توانند در فضای باز هم قرار میگیرند.تابلو های برق از لحاظ نصب، به دو نوع ایستاده و دیواری نصب می شود که نوع دیواری آن ، از دو نوع توکار و روکار تقسیم می شود.