بدون ارتباط داخلی

آیفون های تصویری و قابلیت ارتباط داخلی با واحدها

در بیشتر مراکز مسکونی و اداری از نظر نیاز به ارتباط گفتاری ، بمنظور سهولت در انجام فعالیت، از سیستم ارتباط داخلی که همان اینترکام میباشد جهت گفتگو میان واحد ها استفاده می گردد .ارتباط داخلی در واقع امکانی میباشد که واحد ها قادرند به شکل صوتی توسط آیفون تصویری با هم ارتباط برقرار نمایند. روش ارتباط بدین شکل است که تماس گیرنده شماره واحد مورد نظر خود رابه مانیتور آیفون تصویری وارد نموده و سپس دکمه زنگ می فشارد. بعد از آن زنگ آن واحد مورد به صدا در آمده و زمانی که گوشی برداشته شود این ارتباط نیز برقرار میگردد. البته این امکانی میباشد که اکثر آیفون های تصویری اعم از برند ایرانی و خارجی آن را دارا میباشند و برخی هم فاقد سیستم ارتباط  داخلی هستند. 

جستجوی محصولات

محصولات

02133984283
با توجه به شیوع ویروس کرونا جهت استعلام و هماهنگی با مدیر فروش تماس بگیرید (ارسال داریم)