رویه های ارسال سفارش

روش های ارسال

خرید حضوری

مشتریان محترم گرسوز می توانند بابازدیداز نمایشگاه دائمی گرسوز واقع درخیابان لاله زاربه صورت سنتی خریدخودراانجام دهند و از راهنمایی های کارشناسان گرسوز در جهت خرید بهتر استغاده نمایند.


ارسال از طریق پیک (فقط در تهران)

برای استفاده از این روش لازم است طی فرایند خرید در قسمت نحوه ی ارسال، گزینه ی ارسال از طریق پیک را تایید نمایید . کالای خریداری شده از طریق پیک به آدرس شما ارسال می گردد. 
ارسال از طریق پست 
طی فرایند خرید در قسمت نحوه ی ارسال، گزینه ی ارسال از طریق پست پیشتاز را انتخاب کنید.
توجه: در صورت ارسال از طریق پست پیشتاز، هزینه ی ارسال در زمان خرید به فاکتور شما اضافه خواهد شد.

تیپاکس

طی فرایند خرید در قسمت نحوه ی ارسال، گزینه ی ارسال از طریق تیپاکس را انتخاب نمایید . تیپاکس روشی سریع و ارزان جهت دریافت کالا می باشد.
توجه: هزینه ی ارسال پس از دریافت کالا توسط عامل ارسال، در محل توسط تیپاکس دریافت می گردد.


ارسال از طریق باربری

طی فرایند خرید در قسمت نحوه ی ارسال، گزینه ی ارسال از طریق باربری را انتخاب نمایید .
توجه: هزینه ی ارسال پس از دریافت کالا توسط عامل ارسال، در محل دریافت می گردد.